Gmina Dobrcz

Zwierzęta znalezione/zagubione/do adopcji

W celu realizacją zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrcz oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że zgłoszenia należy przekazywać telefonicznie.

W sprawach:

  1. Odławiania bezdomnych psów, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt,
  2. Znalezienia padliny bezdomnych zwierząt (psy, koty) oraz padliny zwierząt dzikich (dziki);
  3. Opieki nad wolno żyjącymi kotami (tj. tym wypożyczenie żywołapek i transporterów w celu wyłapania i przewiezienia wolnożyjących kotów na zabiegi sterylizacji/kastracji oraz dokarmiania wolno żyjących kotów):

tel. 52- 364- 80- 12

w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dobrczu:

Poniedziałek, środa, czwartek- 7.30- 15.30

Wtorek - 7.30- 17.00

Piątek - 7.30- 14.00

Po godzinach pracy Urzędu Gminy Dobrcz oraz w sobotę, niedzielę i święta zgłoszenia należy kierować za pośrednictwem:

Dyżurnego Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 52- 58- 59- 888

lub 510-717-794

Artykuły